บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย ลูกแมวขู่        ปลา เป็นหนึ่งอาหารหลักของคนไทยมาช้านาน และคนไทยก็มักจะจับปลาในน้ำจืดมาบริโภค ดังนั้น ปลาน้ำจืดที่หาจับง่ายมากที่สุด คือ1. ปลาช่อน ปลาน้ำจืดที่มีส่วนหัวค่อนข้างโต รูปร่างทรงกระบอกยาว ครีบหางเรียวปลายมน ปากกว้าง ภายในปากมีฟันเขี้ยวบนเพดาน ลำตัวสีคล้ำอมมะกอกหรือน้ำตาลอ่อน มีลายเส้นทแยงสีคล้้ำตลอดทั้งลำตัว 6-7 เส้น ด้านท้องสีจางตัดกับด้านบน ครีบสีคล้ำมีขอบสีเหลืองอ่อน  ครีบท้องจาง มีขนาดลำตัวประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร ใหญ่สุดได้ถึง 1 เมตร2. ปลาหมอ เป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี และมีความเชื่อว่าหากปล่อยปลาหมอจะทำให้ไม่เป็นโรคหรือหายจากโรคได้ ด้วยชื่อ ที่มีความหมายถึงหมอ หรือ แพทย์ผูู้รักษาโรค ซึ่งในฤดูฝนบางครั้งจะพบปลาหมอแถกเหงือกไถลคืบคลานไปบนบกเพื่อหาที่อยุ่ใหม่3. ปลากระดี่ เป็นปลาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน จนเกิดมีภาษิตที่ว่า " กระดี่ได้น้ำ " อันหมายถึง คนที่มีพฤติกรรมระริกระรี้ กระหยิ่มดีใจจนเกินเหตุ และมีชื่อบ้านนามเมืองของ ชุมชนบางกระดี่ ที่ตั้งอยุ่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยุ่ของชาวไทยเชื้อสายมอญ เล่ากันว่าเป็นเพราะในสมัยก่อนมีปลากระดี่ชุกชุม4. ปลาซิว เป็นปลาที่อาศัยอยุ่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ ขนาดลำตัวไม่เกิน 5 เซนติเมตร หากินบริเวณผิวน้ำปลาซิวในนัยทางภาษาไทยใช้เปรียบเทียบกับคนขี้ขลาดหรือใจไม่สู้ ว่า " ใจปลาซิว " เพราะปลาซิวโดยมากเป็นปลาที่ตายง่ายมากเมื่อพ้นจากน้ำ5. ปลาแขยง เป็นปลาที่คนไทยนิยมรับประทาน เนื่องจากเป็นปลาเนื้ออ่อน มีเนื้อหวานมัน พบได้ในทุกภาคของไทย6. ปลาตะเพียนขาว เป็นปลาที่มีการผสมพันธ์ุและวางไข่ในช่วงฤดูฝน ตัวเมียเมื่อถึงสภาพสมบูรณ์ ลำตัวจะอวบอ้วนและใหญ่กว่าตัวผู้ถึง 2-3 เท่า ตัวผู้บริเวณข้างแก้มจะมีตุ่มคล้ายสิว ตัวเมียใช้เวลาอุ้มท้องจนกระทั่งวางไข่ประมาณ 1 เดือน มีการนำมาทำเป็นอาหาร เช่น ปลาตะเพียนต้มเค็ม หรือ ปลาส้ม นับว่าเป็นตำรับอาหารที่มีชื่อมากของปลาชนิดนี้ แต่เป็นปลาที่มีก้างมาก7. ปลาสลิด เป็นปลาที่มีพฤติกรรมในการสืบพันธุ์ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม โดยจะวางไข่โดยการก่อหวอดตามผิวน้ำ ติดกับพืชน้ำหรือวัสดุต่างๆ มักวางไข่ในช่วงกลางวันที่มีแดดรำไร หลังวางไข่เสร็จแล้ว ตัวพ่อปลาจะเป็นผู้ดูแลไข่ จนฟักเป็นตัว ตัวเมียวางไข่ครัั้งละ 4,ปลาน้ำจืดที่คนไทยหาจับง่ายที่สุดจับมาบริโภคมากที่สุด000 - 10,000 ฟอง8. ปลาดุก เป็นปลาชอบหากินตามหน้าดิน มีนิสัยค่อนข้างตกใจง่าย ปราดเปรียว ไม่ชอบอยูู่นิ่ง ชอบดาว่ายดาผุด และชอบซอกแซก ไปตามพื้นโคลนตม  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นาขุ่น9. ปลานิล เป็นปลาที่กินอาหารได้หลากหลาย เช่น ไรน้ำ , ตะไคร่น้ำ , ตัวอ่อนของแมลง , กุ้งฝอย ตลอดจนพืชผักชนิดต่างๆ10. ปลากด เป็นปลากินเนื้อ ที่มีนิสัยดุร้ายก้าวร้าว มีพฤติกรรมมักกบดานอยุ่กับพื้นนิ่งๆ ถ้าไม่พบอาหาร หรือล่าเหยื่อ จะไม่เคลื่อนไหว กินอาหารได้หลากหลาย ตั้งแต่แมลง , ปลา , กุ้ง , ซากพืชซากสัตว์เน่าเปื่อย